SKAIČIUOKLĖ

*Pastatę Jums Saulės elektrinę Jūs tampate gaminančiu vartotoju ir pasigaminate visą reikiamą elektros energijos kiekį savo elektrinėje. Skaičiuojame, kad 25 % saulės elektrinės pagamintos elektros energijos suvartosite tiesiogiai savo objekte, o likusius 75 % pagamintos elektros energijos patieksite į tinklą pasaugojimui. Skaičiuojama, kad šiai dienai vidutiniška elektros energijos kaina iš tinklo – 24 ct/kWh (su PVM), kaina už pasinaudojimą tinklu – 0,045 ct/kWh (su PVM). Elektrinės įrengimo kaina 1050 Eur (su PVM). APVA Parama skaičiuojama 30%.Skaičiuojant saulės elektrinės galią nevertinamas pastato stogo plotas ar turimas žemės plotas, montavimo būdas, planuojamas elektrinės nuolydis, kryptis ir t.t. Statistiškai skaičiuojama, kad 1 instaliuotas kilovatas sugeneruos vidutiniškai 1000 kWh elektros energijos per metus. Atsipirkimo terminas yra preliminarus ir neįpareigojantis. Jis priklauso nuo konkretaus techninio sprendimo ir įrengimo kainos bei kliento situacijos.